Aktualizačná odborná príprava kuričov NTK V. a VI. triedy - po piatich rokoch
Termíny: 17.9 - 18.9.2015
november 2015
Kurzovné
V. trieda:
50 €
Kurzovné
VI. trieda:
30 €