Základný kurz strojníkov stavebných strojov
Termín: 7.9. - 9.9.2015
18.11. - 20.11.2015
Kurzovné: 150,- €