OPAKOVACIE ŠKOLENIA A SKÚŠKY Z BEZPEČNOSTNÝCH PREDPISOV PRE: ROZSAH CENA
obsluhovateľov tlakových nádob 8 hod. 25,- €
/753,15 Sk/
obsluhy motorových vozíkov 8 hod. 13,- €
/391,64 Sk/
strojníkov stavebných strojov 8 hod. 14,- €
/421,76 Sk/
zváračov so základnou skúškou zvárania 8 hod. 25,- €
/753,15 Sk/
pracovníkov lešenárskej techniky 8 hod. 14,- €
/421,76 Sk/
viazačov bremien 8 hod. 12,- €
/361,51 Sk/
žeriavnikov 8 hod. 12,- €
/361,51 Sk/
streľmajstrov 8 hod. 17,- €
/512,14 Sk/