Aktualizačná odborná príprava elektrotechnikov, samostatných elektrotechnikov a elektrotechnikov na riadenie prevádzky alebo činnosti podľa Zákona NR SR č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov
Termín: 25.9.2023
Kurzovné: 40,- €