Aktualizačná odborná príprava elektrotechnikov, samostatných elektrotechnikov a elektrotechnikov na riadenie prevádzky alebo činnosti podľa Zákona NR SR č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších zákonov
Termín: 22.10.2015
Kurzovné: 40,- €