INŠTITÚT VZDELÁVANIA
Štefánikovo nám. 4,
052 01 Spišská Nová Ves

Telefón, fax : 053 - 4467725
e-mail : institutsnv@gmail.comučebňaObrázok zväčšíte, ak naň kliknete