Vážení zákazníci,

Inštitút vzdelávania, Štefánikovo nám. č. 4 v Spišskej Novej Vsi pripravuje v II. polroku 2015 tieto vzdelávacie akcie: