Inštitút vzdelávania zabezpečuje celoživotné vzdelávanie dospelých.

Ponúka odborné kurzy a školenia na základe príslušných udelených oprávnení.

Hlavnou náplňou je organizovanie odborných kurzov pre robotnícke profesie /napr. obsluha stavebných strojov, zdvíhacích zariadení,
vysokozdvižných vozíkov, lešenárov, kuričov, obsluha tlakových nádob ap./ kurzy pre prípravu bezpečnostných technikov, požiarnych technikov, lektorské minima, kurzy účtovníctva, výpočtovej techniky, sprievodcov cestovného ruchu, kurzy pre prípravu strelmajstrov, kurzy pre banské profesie, jazykové kurzy a semináre a krátkodobé doškoľovacie kurzy.

Ročne vyškolí cca 1000 poslucháčov.
Inštitút vzdelávania ako súkromné vzdelávacie zariadenie vzniklo 1. 9. 1999 transformáciou z podnikového vzdelávacieho zariadenia „Podnikovej internátnej školy“ Železorudných baní štátneho podniku v Spišskej Novej Vsi.
Sídli v Dome kultúry v Spišskej Novej Vsi, Štefánikovo nám. 4, kde má vybudovanú odbornú učebňu s potrebnou didaktickou a audiovizuálnou technikou.