Víta Vás Inštitút vzdelávania! Aktuálnu ponuku vzdelávacích akcií na II. polrok 2023 nájdete pod záložkou AKTUÁLNEPozvánka na kurz
"LEKTOR"
/LEKTORSKÉ PEDAGOGICKÉ MINIMUM/
v termíne november 2023
Kurz je určený pre široký okruh odborných pracovníkov /vrátane inštruktorov/, ktorí v oblasti bezpečnosti práce, technických zariadení a ustanovených pracovných podmienok vykonávajú lektorskú činnosť. Je určený pre profesie ako napr. bezpečnostný technik, technik požiarnej ochrany, revízny technik, inštruktor lešenárskej techniky, inštruktor motorových dopravných vozíkov a pod. Cieľom kurzu je doplniť pre profesionálnych odborníkov aj pedagogickú spôsobilosť v zmysle platných právnych predpisov. Rozsah kurzu je 40 hodín.

Osvedčenie z tohto kurzu sa požaduje ako jedna z podmienok pre vydanie oprávnenia na vykonávanie výchovy a vzdelávania v oblasti BOZP dodávateľským spôsobom.

Osnova kurzu:
Motivácia učenia, didaktické zásady, metódy vzdelávania dospelých, osobnosť lektora a jeho komunikačné schopnosti, príprava lektora na vyučovanie, didaktické a audiovizuálne pomôcky, záverečné skúšky. Prednášať budú lektori schválení akreditačnou komisiou MŠ SR
Prednášať budú lektori schválení akreditačnou komisiou MŠ SR.
Miesto konania: Inštitút vzdelávania, Štefánikovo nám. č. 4, Spišská Nová Ves
budova Domu kultúry odborov, bočný vchod prízemie
Účastnícky poplatok: 350,-€  
Vybavuje:  
Mária Krajňáková, vedúca Inštitútu vzdelávania, č. tel. 053/4467725.
Prihlásiť sa môžete: telefonicky: 053/4467725, 0905 823 156
mailom: institutsnv@gmail.com
písomne: Inštitút vzdelávania
Štefánikovo nám. č. 4
052 01 Spišská Nová Ves