základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany

ďalšia odborná príprava technikov požiarnej ochrany
odborná príprava preventivárov požiarnej ochrany obce
základná príprava členov hasičskej jednotky
špecializovaná príprava veliteľov obecných hasičských zborov a závodných hasičských zborov