Iné semináre a školenia
Odborný seminár k novele zákona o ochrane pred požiarmi a k novele vyhlášky o požiarnej prevencii
Termín: 23.9. 2009
Kurzovné: 25,- € /753,15 Sk/