Základný kurz kuričov nízkotlakových kotlov V.triedy /plyn, tuhé palivo/ organizované v spolupráci s Technickou inšpekciou SR, a.s., pracovisko Košice.

Ide o obsluhu kotlov s výkonom nad 100 kW.
Termín: 27.9.2023
Kurzovné
V. trieda - tuhé palivo:
120 €
Kurzovné
V. trieda - plynné palivo: :
150 €
Kurzovné
IV. trieda - plynné palivo: :
160 €


Aktualizačná odborná príprava kuričov NTK V. triedy – po 5-tich rokoch
Termín: 27.9.2023
Kurzovné: 50,- €