Základný kurz kuričov nízkotlakových kotlov V. a VI.triedy /plyn, tuhé palivo/ organizované v spolupráci s inšpektormi Technickej inšpekcie v Košiciach
Termíny: 17.9 - 18.9.2015
november 2015
Kurzovné
V. trieda:
90 € až 150 €
Kurzovné
VI. trieda:
50 €