Lektorské minimum pre pracovníkov špeciálnych profesií /bezpečnostný technik, technik požiarnej ochrany, revízny technik a pod./
Termín: 26.10. - 30.10.2015
Kurzovné: 200,- €