Lektorské minimum pre pracovníkov špeciálnych profesií /bezpečnostný technik, technik požiarnej ochrany, revízny technik a pod./
Termín: november 2023
Kurzovné: 350,- €