Základný kurz pre obsluhu pracovných plošín
Termín: 6.10.2015 + skúšky
Kurzovné: obsluha pracovnej plošiny: 40,- €
obsluha pracovnej plošiny určenej na prevádzku na pozemných komunikáciách: 120,- €