Základný kurz obsluhy pohyblivých pracovných plošín
Termíny: 13.10.2023 + skúška
16.11.2023 + skúška
Kurzovné: obsluha pracovnej plošiny: 60,- €
obsluha pracovnej plošiny určenej na prevádzku na pozemných komunikáciách: 160,- €