Aktualizačná odborná príprava technikov požiarnej ochrany (v rozsahu 30 hodín)
Termín: 24.10. - 27.10 2023
Kurzovné: 190,- €