Ďalšia odborná príprava technikov požiarnej ochrany (v rozsahu 30 hodín)
Termín: 1.12. - 4.12 2015
Kurzovné: 120,- €