Základné kurzy obsluhovateľov tlakových nádob
Termín: 5.10.2015
4.12.2015
Kurzovné: 25,- €