Školenie obsluhovateľov tlakových nádob - základné, opakovacie
Termíny: 4.10.2023
4.12.2023
Kurzovné: 30,- €