Základný kurz obsluhy motorových vozíkov
Termín:
11.9. – 12.9.2023 + záverečné skúšky
16.10. – 17.10.2023 + záverečné skúšky
13.11. – 14.11.2023 + záverečné skúšky
11.12. – 12.12.2023 + záverečné skúšky
Kurzovné: 95,- €