Základný kurz obsluhy motorových vozíkov
Termín:
10.9. – 11.9.2015 + záverečné skúšky
12.10. – 13.10.2015 + záverečné skúšky
9.11. – 10.11.2015 + záverečné skúšky
7.12. – 8.12.2015 + záverečné skúšky
Kurzovné: 90,- €