Základný kurz pre žeriavnikov - obsluha zdvíhacích zariadení, mostových žeriavov
Termín: 29.9.2023 + skúšky
20.11.2023 + skúšky
Kurzovné: obsluha zdvíhacích zariadení nezaradených do tried: 60,- €
obsluha mostových žeriavov A1: 80,- €
obsluha mostových žeriavov A2: 90,- €
obsluha autožeriavov a stavebných žeriavov: 190,- €


Základný kurz - obsluha hydraulickej ruky
Termíny: 18.9.2023 + skúšky
10.11.2023 + skúšky
Kurzovné: obsluha hydraulickej ruky: 60,- €


Základný kurz žeriavnikov – obsluha autožeriavov a obsluha stavebných žeriavov
Termín: dohodne sa priebežne + skúška na Technickej inšpekcii SR
Kurzovné: obsluha autožeriavov, obsluha stavebných žeriavov: 190,- €