Základný kurz pre žeriavnikov - obsluha zdvíhacích zariadení, mostových žeriavov, obsluha hydraulickej ruky, prípravný kurz pre stavebné žeriavy a autožeriavy
Termín: 19.10. - 20.10.2015 + skúšky
25.11. - 26.11.2015 + skúšky
Kurzovné: obsluha zdvíhacích zariadení nezaradených do tried: 33,- €
obsluha hydraulickej ruky: 60,- €
obsluha motorových žeriavov 90,- €
obsluha autožeriavov a stavebných žeriavov 150,- €