Inštitút vzdelávania sídli v budove Domu kultúry odborov v Spišskej Novej Vsi, Štefánikovo nám. č. 4 - prízemie č. dverí 88. Odborná učebňa je tiež na prízemí č. dverí 89.

V uvádzanej cene kurzu nie je započítaný poplatok za prax.
Podľa požiadavky prax zabezpečíme a cenu stanovíme dodatočne.

Po zvážení svojich požiadaviek nám v čo najkratšom čase zašlite na návratke údaje o požadovaných počtoch poslucháčov do jednotlivých akcií.
Do návratky môžete uviesť aj Vaše požiadavky na iné školenia.

Podľa potreby vykonáme za dohodnutú zmluvnú cenu školenie aj priamo v organizácii odberateľa.

O ďalších vzdelávacích aktivitách zaradených do programu Vás budeme včas informovať.

Bližšie informácie: na č. tel. 053/4467725 , 0905 823 156, 0918 474 890

Tešíme sa na spoluprácu s Vami