streľmajstrov
technických vedúcich odstrelov
odpaľovačov ohňostrojov
predavačov pyrotechnických predmetov
žeriavnikov, viazaov bremien a obsluhovateľov ZZ
obsluhy vysokozdvižných motorových vozíkov
obsluhovateľov tlakových nádob
kuričov
obsluhy strojov bezkolajovej mechanizácie
odbornej spôsobilosti pracovníkov v elektrotechnike v obj. triedy C
vodičov banských lokomotív
prípravy odbornej spôsobilosti podľa vyhl. MH SR č. 208/1993