sprievodca cestovného ruchu

vidiecka turistika a agroturistika
základy obsluhy počítačov a Windows
podvojné účtovníctvo so zameraním na výpočtovú techniku
lektorské minimum v rozsahu 40 hod.